Vede moderní medicína k degeneraci lidského genofondu?

8. 11. 2018 0:24:41
Toto prohlášení se objevilo v diskusi ke článku o očkování zde na iDNES. Ačkoli byl autor výroku většinou diskutujících 'vyminusován' a já jsem mu oponoval, musím mu nechat, že v určitém aspektu nemusel být daleko od pravdy..

Nedávno jsem byl v diskusi k článku o očkování donucen zamyslet se nad prohlášením jednoho z diskutujících, který tvrdil, že moderní medicína a očkování vede k degeneraci lidského genofondu. Autor dále argumentoval tím, že ''očkování udržuje při živote i jedince, kteří by jinak nepřežili''. Ještě před nástupem na studia mediciny jsem se touto otázkou ve svých úvahách po smyslu mého budoucího povolání také zabýval. A musím přiznat, že neschopnost, jasně odpovědět na tento ‘problém’, mě tehdy částečně od studia mediciny odrazovala, jelikož jsem chtěl vykonávat povolání, v němž budu vidět smysl a jež mě bude naplňovat.

Problém je ve skutečnosti daleko širší a netýká se zdaleka jen medicíny. Že se společnost může chovat (a často chová) sebedestruktivně, o tom jsem přesvědčen. Nicméně o tom se nechci rozepisovat a raději se budu držet svého ‘řemesla’.

Je pravda, že naše společnost zachází mnohdy do extrémů – příkladem budiž umělé oplodňování, prakticky nulová neonatální mortalita, zachraňování a prodlužování života za každou cenu atd. Je však na povážení, zda má vůbec smysl tento vývoj nějakým způsobem výrazněji omezovat.

Evoluci a přirozený výběr stejně jen tak neoblafneme a nepřechytračíme. Jedná se složitý kolektivní proces, v němž jedinec jako takový hraje jen minoritní roli a především už vůbec není schopen zcela bezchybně registrovat a pochopit všechny její dílčí aspekty.

Před pár desítkami let panoval na poli infekčního lékařství nadměrný optimismus (pesimismus?) a objevovala se i taková odvážná tvrzení, že díky antibiotikům, antivirotikům a všelijakým preventivním opatřením včetně očkování vymýtíme snad všechny infekce a infektologie jako obor vůbec nebude existovat či bude hrát jen vedlejší roli. Z dnešního pohledu jak naivní představa. Vývoj všemožných rezistentních kmenů bakterií jako reakce na neuvážená plošná užívání širokospektrých antibiotik se ukázal býti logickým důsledkem naivního optimismu. Evoluční procesy v přírodě probíhají na různých úrovních a v různých podobách a měli bychom si přiznat, že nám jako lidem nepřísluší role jasnovidce. Jsme na ni zkrátka moc krátkozrací.

Tvrdit, že moderní medicína či očkování vede k degeneraci lidského genofondu, je na můj vkus příliš troufalé a neuvážené. Je přece lidskou (avšak nejen lidskou) přirozeností přežít, navíc když ty prostředky k tomu máme. Argument, že genofond degeneruje, proto bychom neměli očkovat, léčit atd. se může někomu jevit na první pohled 'logickým', ale při hlubší analýze problému nutně dospějeme k závěru, že chovat se jinak, než snažit se proti nemocem bojovat, by bylo nepřirozené. Vezměte v úvahu například situaci, kdy bude někdo z vašich blízkých vážně nemocen a bude potřebovat lékařskou pomoc. Jak se v tu chvíli zachováte? Budete neoblomní a budete jednat v 'zájmu' zachování či zlepšení kvality lidského genofondu? To je přece nesmysl. Chování společnosti je jen sumací a jakýmsi zprůměrováním přirozeného chování normálního jedince. A jestli genofond degeneruje či nikoli je již vedlejší. Nám navíc ani nepřísluší toto hodnotit, jelikož, jak jsem již uvedl výše, stejně se budeme v naších analýzách nejspíše mýlit. Jsem toho názoru, že člověk má jednat pokud možno přirozeně a nesnažit se přizpůsobovat svoje chování všelijakým jeho výmyslům, ideologiím či snahám o metafyzický výklad smyslu jeho existence. Ano, i člověk, homo sapiens sapiens, může zaniknout a stát se slepou vývojovou větví evolučního stromu. S největší pravděpodobností s tím však stejně nic neuděláme.

Autor: Adam Chadima | čtvrtek 8.11.2018 0:24 | karma článku: 19.80 | přečteno: 748x

Další články blogera

Adam Chadima

Proč bych již nechtěl pracovat v Německu, aneb jak studijní stáž změní člověku názor.

Kdyby se mně někdo ještě před jedním či dvěma roky zeptal, kde chci v budoucnu zahájit svoji kariéru lékaře, bez dlouhého přemýšlení bych mu odvětil, že rozhodně v zahraničí, a to nejspíše v Německu..

21.10.2018 v 23:19 | Karma článku: 47.97 | Přečteno: 17577 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Karel Tejkal

Kreacionistická tektonika

Jsem hluboce přesvědčen, že si mnozí podvodníci z Institute for Creation Research (www.icr.org) uvědomují, že bohapustě lžou. Prostřednictvím webu kreacionismus.cz jsou nám tyto lži v českém překladu následně předkládány k víře.

17.11.2018 v 20:36 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 | Diskuse

Dana Tenzler

Monstrum v centru naší galaxie ztrácí na tajemnosti

​Nikdy ji nikdo neviděl, skrývá se totiž za mraky mezihvězdného plynu. Přesto o sobě dává vědět svou gigantickou gravitací. Jak vypadá černá díra, která určuje takt v Mléčné dráze? (délka blogu 5 min.)

15.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 26.45 | Přečteno: 752 | Diskuse

Jan Mestan

Planetární extrémy. Co způsobuje superhustotu exoplanet?

Vešla by se 'Země do Země' třeba desetkrát? Dvacetkrát? Nebo dokonce vícekrát? Zcela určitě, v jádrech plynných obrů a hvězd to možné je. Zarážející je potom fakt, že dané 'superhustoty' jsou hustotami průměrnými.

14.11.2018 v 22:36 | Karma článku: 17.40 | Přečteno: 273 | Diskuse

Julius Maksa

UFO Létající objekty.

Může někdo přežít přetížení 100 G a více? Jsou v létajících strojích živé bytosti? Je možné přetížení odstranit?

14.11.2018 v 22:09 | Karma článku: 10.34 | Přečteno: 320 | Diskuse

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 13.43 | Přečteno: 486 |
Počet článků 2 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 9162

Nejen o zdravotnictví z pohledu začínajícího lékaře. Svá úspěšná studia jsem obohatil stážemi v zahraničí - v Číně, Německu a Velké Británii. Rád se vzdělávám, zajímám se o veřejné dění a svoje zkušenosti a postřehy bych rád sdílel s ostatními. Mými největšími koníčky jsou kytara, četba a sport.

Najdete na iDNES.cz